ติดต่อกับเรา - มูลนิธิปิดทองหลังพระ

ที่อยู่ : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2611-5000
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 02-611-5005, 02-611-5016
ฝ่ายบริหารสำนักงาน 02-611-5007
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา 02-611-5008, 02-611-5012
ฝ่ายจัดการความรู้ 02-611-5006, 02-611-5099
ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 02-611-5009, 02-611-5010, 02-611-5045

โทรสาร : 0-2658-1413

อีเมล์ : info@pidthong.org

เว็บไซต์ : www.pidthong.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • *
  • *
  • *
  • Captcha image
    *ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรคลิกที่รูปภาพ
  • * รายละเอียดบังคับระบุ