ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

“ไก่ประดู่หางดำ มข.55” ผลผลิตดาวรุ่งเกษตรกรทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น

อ่าน : 297

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นำแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” มาปรับใช้พัฒนาชุมชนในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาอาชีพเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises หรือ SE) นำไปสู่การพึ่งพาและพัฒนาตนเองได้ของเกษตรกรในอนาคต

หนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน คือ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่สำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ลักษณะไก่ประดู่หางดำมีลำตัวลึกกว้าง   ขนดำ ปากดำ แข้งดำ เติบโตดี เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศและโรค อีกทั้งตลาดในพื้นที่ภาคอีสานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการนำไปทำอาหาร เช่น ต้มยำและไก่ย่าง

การดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ โดยคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะเด่นมาพัฒนาสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า “ไก่ประดู่หางดำ มข.55” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ คือ เติบโตดี ไข่ดก และอกกว้าง มีคุณสมบัติเด่น คือ มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ มีโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ที่สำคัญมีสารแอนเซอร์รีนซึ่งช่วยชะลอวัยและลดความปวดเกร็งของกร้ามเนื้อ ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกวัย

แรกเริ่มมีเกษตรกร 14 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ ปัจจุบันมี 54 ราย 113 ครัวเรือน และมีการขยายสมาชิกอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงไก่เพื่อทำหน้าที่ติดตามการเลี้ยง ดูแลสุขาภิบาลไก่ของสมาชิกอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดย มข. เข้ามาช่วยสำรวจเก็บข้อมูล และวิจัยพัฒนาต่อยอด โดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบกรงตับ การผสมเทียม มีการนำเทคโนโลยีตู้ฟักและตู้เกิดมาใช้ มีระบบจัดการฟาร์มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างรายได้จากการจำหน่ายลูกไก่ ไก่ขุน และไข่ไก่ รวม 1,617,704 บาท (ต.ค.62 – มี.ค.63) เงินที่ได้แบ่งเป็นการสนับสนุนนำเข้ากองทุนหัวอาหารไก่และกลุ่มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรทุ่งโป่ง

ปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงไก่มีขวัญและกำลังใจดีและพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งพัฒนาการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้สมกับเป็นผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งแห่งทุ่งโป่ง จัดจำหน่ายในรูปแบบ “ไก่ขุน” และ “ไก่สุญญากาศ” พร้อมส่งอีกด้วย

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเลี้ยงไก่ ได้ที่ นายเจน บุญจูง โทร 06-3846-4616 หรือ นายกฤษณะ ปัญญาสม โทร 06-2983-1776 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายอนุชภูมิ จารุจินดา ผู้จัดการพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จ.ขอนแก่น โทร 081-927-0082