ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ (ภาคข้อเขียน) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานสถาบันฯ

อ่าน : 575


ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
 เพื่อให้กระบวนการเลือกสรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขประกอบในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานงานสถาบันฯ 

บัดนี้สถาบันฯ ได้กำหนดข้อคำถามการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ (ภาคข้อเขียน) โดยดาวโหลดได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมา หรือดาวโหลดได้จากไฟล์เอกสาร ท้ายประกาศ เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก พนักงานสถาบันฯ คลิก

 

 

   ข้อสอบ ภาคข้อเขียน วันที่ 2 ส.ค. 2563  0.02 MB.
   ข้อสอบ ภาคข้อเขียน วันที่ 2 ส.ค. 2563  0.16 MB.