เกี่ยวกับเรา

Internal Audit Subcommittee

The Royal Initiative Discovery Foundation (RIDF) Pid Thong Laung Phra Foundation

Subcommittee นายเอนก บัวนาเมือง

Subcommittee นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย

Subcommittee นายอนุวัฒน์ จงยินดี

Secretaryนางสาวศุจิภา สุธรรมชัย

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ