เกี่ยวกับเรา

Board of Directors,

the Royal Initiative Discovery Foundation

  • ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ Chairman

  • ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ Vice Chairman

  • รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาBoard Member

  • ดร.วิรไท สันติประภพ Board Member

  • นายกฤษฎา บุญราชBoard Member

  • นายมนูญ สรรค์คุณากรBoard Member

  • นายเอนก บัวนาเมืองBoard Member

  • รศ.สุธรรม อยู่ในธรรมBoard Member and Treasurer

  • นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการ

  • นายณัฐพงศ์ ศิริชนะBoard Member and Secretary General

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ