เกษตรกรบ้านส้อ หมู่ 9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน "ปลูกฟักทองขายเมล็ดพันธุ์" สร้างรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/รอบ

เมื่อปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการปรับปรุงลำเหมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำส้อ) ที่ บ้านส้อ หมู่ 9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภายใต้โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ 

หลังจากชาวบ้านมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ต่อยอดอาชีพหลังฤดูทำนา รวมกลุ่มปลูกฟักทองขายเมล็ดพันธุ์ ใน 1 ปี ทำการเกษตรได้ 3 รอบ สร้างรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/รอบ

จุดเริ่มต้นของไอเดียและเทคนิคการปลูกฟักทองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของชาวบ้านบ้านส้อจะเป็นอย่างไร? ติดตามรับชมกันได้เลย...

สามารถขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา โทร. 098-714-4012

เกษตรกรบ้านส้อ หมู่ 9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน "ปลูกฟักทองขายเมล็ดพันธุ์" สร้างรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/รอบ

เมื่อปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการปรับปรุงลำเหมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำส้อ) ที่ บ้านส้อ หมู่ 9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภายใต้โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ 

หลังจากชาวบ้านมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ต่อยอดอาชีพหลังฤดูทำนา รวมกลุ่มปลูกฟักทองขายเมล็ดพันธุ์ ใน 1 ปี ทำการเกษตรได้ 3 รอบ สร้างรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/รอบ

จุดเริ่มต้นของไอเดียและเทคนิคการปลูกฟักทองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของชาวบ้านบ้านส้อจะเป็นอย่างไร? ติดตามรับชมกันได้เลย...

สามารถขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา โทร. 098-714-4012

วีดีโอ

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ