นายสมัย มะแพน

องค์ความรู้ด้านการเกษตร : น้ำหมักยูเรียมนุษย์ พ่อสมัย มะแพน นอกจากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ชี้ทิศทางและวางหลักคิดของบ้านโคกล่าม แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีแล้ว พ่อสมัยยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและหนึ่งในองค์ความรู้ คือ การทำปุ๋ยยูเรียจากปัสส

นายสมัย มะแพน

ประวัติความเป็นมา

พ่อสมัย มะแพน นอกจากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ชี้ทิศทางและวางหลักคิดของบ้านโคกล่าม แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีแล้ว พ่อสมัยยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและหนึ่งในองค์ความรู้ คือ การทำปุ๋ยยูเรียจากปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า"ยูเรียมนุษย์"


รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำหมักยูเรียมนุษย์
ยูเรียมนุษย์ (น้ำปัสสาวะ) 1 ลิตร
กากน้ำตาล 9 ลิตร
ผสมส่วนประกอบหมักไว้ในที่ร่มประมาณ 20 วัน


อัตราการใช้
- น้ำหมักยูเรียมนุษย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นผักสวนครัว เช่น พริก คะน้า ต้นหอม ผักชี ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม ฯลฯ
- น้ำหมักยูเรียมนุษย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 8 ลิตร เทราดลงในแปลงนา สำหรับนาข้าว
- น้ำหมักยูเรียมนุษย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 8 ลิตร รดน้ำบริเวณโคนต้นไม้ สำหรับพืชยืนต้น

บทความอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ