สถาบันปิดทองหลังพระร่วมมือททบ.5 เผยแผ่ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ

นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและพลเอกวิสันติ  สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการเผยแผ่ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม สารคดี และข่าว ซึ่งจะออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทุกช่องทางการสื่อสารในสังกัดของช่อง 5 


ทั้งนี้ สาระสำคัญของการจัดกิจกรรมและเนื้อหาของข่าว สารคดีฯลฯ จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ