ไก่ประดู่หางดำพนมไพร พัฒนาคุณภาพ-สร้างรายได้เสริม

  

ความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงหลักแสนบาทต่อเดือน 

ผลจากวิกฤติโควิด-19 กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จนทำให้  กฤช ศิริวัฒนานนท์ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 แห่งอำเภอพนมไพร ต้องหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา เพราะนอกจากไก่ที่เลี้ยงไว้ไม่สามารถส่งออกจำหน่ายได้  ตลาดที่มีอยู่ก็ไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถควบคุมหรือจัดระบบการขายได้ การต่อสู้เพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เขาทำได้อย่างไร

“ตอนนั้นติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยไก่ประดู่หางดำ มข.55 อาจารย์ก็แนะนำว่าลองติดต่อขอองค์ความรู้และช่องทางการตลาดจากโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการอยู่  เลยลองติดต่อดู ทางโครงการฯ ให้ข้อเสนอว่า ถ้าสามารถรวมกลุ่มเลี้ยงไก่เพื่อส่งขายให้ได้ 300 ตัว ภายใน 3 เดือน และสามารถผลิตไก่ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ จะมารับซื้อไก่ถึงที่  เพื่อแก้ปัญหาการตลาดให้”
กฤชเริ่มรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตไก่ให้ได้ตามคำแนะนำ เริ่มแรกมีสมาชิกเข้าร่วม 3 ราย พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ปิดทองหลังพระฯ แนะนำมาใช้ ปรับปรุงเล้าไก่ให้เหมาะสม มีเทคนิคทำให้ไก่เจริญเติบโตและแข็งแรง อาทิ การเปิดเพลงให้ไก่ฟัง  การทำระบบให้น้ำอัตโนมัติในเล้าไก่ โดยระยะเวลา 3 เดือน สามารถผลิตไก่ส่งขายให้ปิดทองหลังพระฯ ได้ตามข้อเสนอ และทำให้เกษตรกรรายอื่นเห็นช่องทางการตลาด และเข้ามารวมกลุ่มมากขึ้น
“พอสามารถส่งไก่ให้ปิดทองฯ ครั้งละ 300 ตัวได้ ก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม กลุ่มก็มีการขยายมากขึ้น จนตอนนี้มีสมาชิกกลุ่ม 7 ราย ไก่ประมาณ 4,000 ตัว” 

นางใจ สร้างผล หนึ่งในสมาชิกกลุ่มไก่ประดู่หางดำ มข.55 อำเภอพนมไพร จากที่เคยมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว ไม่มีรายได้เสริม จึงสนใจที่จะเลี้ยงไก่เพิ่ม โดยสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ เพราะเห็นว่ามีตลาดรองรับแน่นอน การเลี้ยงไก่ก็ไม่ยุ่งยากอะไร แค่คอยให้อาหาร ใช้เวลาว่าง ดูแลเช้าเย็น เท่านี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 3,000-4,000 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันไก่ประดู่หางดำ มข.55 สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มฯรายละ 3,000-10,000 บาท ต่อการขาย 1 ครั้ง และในอนาคตทางกลุ่มฯวางแผนจะเพิ่มมูลค่าไก่ประดู่หางดำ มข.55 โดยการชำแหละไก่สดและบรรจุขาย ส่งออกทั้งในและนอกประเทศอีกด้วย 

ผู้สนใจไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 สามารถติดต่อได้ที่ โทร.09-5212-6996 นายกฤช ศิริวัฒนานนท์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ