พร้อมแล้ว! ทุเรียนบาตามัส ราชาทุเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ เปิดรับจองผ่าน LINE My Shop


ทุเรียนบาตามัสหรือหมอนทอง ที่มีกลิ่นหอม เนื้อหนานุ่ม หวานมัน จัดเป็นราชาทุเรียนของสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ผลิตโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตกรชาวสวนทุเรียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

ความพิเศษของทุเรียนบาตามัส คือความใส่ใจดูแลบำรุงรักษาของเกษตรกร ตั้งแต่การดูแล จัดการในสวนทุเรียน การพัฒนาระบบการให้น้ำ การบำรุงรักษาต้น-ใบ-ดอก-ผล ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน GAP พร้อมมีนักวิชาการของหน่วยงานเกษตรและสถาบันปิดทองหลังพระฯ ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 

การจำหน่ายทุเรียนแบบสั่งจองล่วงหน้า Pre-order เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรในโครงการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี พาณิชย์จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ มีจำนวนสมาชิกรวมกัน 253 ราย จาก 20 วิสาหกิจชุมชน จำนวนทุเรียนกว่า 10,000 ต้น 

ทุเรียนบาตามัส เปิดรับจอง (Pre-order) ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน LINE My Shop ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมด พร้อมจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ในราคากล่องละ 1,800 บาท น้ำหนักรวม 8.5 กิโลกรัม/กล่อง 

สามารถสั่งจองได้ทาง https://shop.line.me/@853pyuvr 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ