ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก

นายมูฮัมมะยูไว ดอเลาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้ใช้เงินส่วนตัวและงประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ขุดแหล่งน้ำ ซื้อเครื่องสูบน้ำ พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณริมคลองชลประทาน หวังให้ชาวบ้านในพื้นที่ และชาวบ้านที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากตกงานเพราะสถานการณ์โควิด-19 ได้ใช้ประโยชน์ และดำเนินกิจกรรม “ปลูกพืชผักสวนครัวลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” บนพื้นที่ 10 ไร่ สมาชิก 30 ราย ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว พริก ต้นหอม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ทำนาข้าว ฯลฯ กระทั่งกิจกรรมดังกล่าวเกือบจะต้องจบลง เพราะพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต จึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอโครงการฝ่าวิกฤตฯ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หอถัง และวัสดุอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ โดยมีชาวบ้านทั้งหญิงและชายร่วมกันสละแรงงานเพื่อช่วยกัน ทำการพัฒนา ซ่อมแซมจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ประมาณ 4 เดือน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาต่อยอดทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้น้ำเต็มประสิทธิภาพ จากสมาชิก 30 ราย ตอนนี้ 40 ราย ปัจจุบันนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับการฟื้นฟู และอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ชาวบ้านได้เข้ามาปลูกเป็นรายได้เสริมจาก 10 ไร่ ขยายเพิ่มเป็น 20 ไร่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลัง พืชใช้น้ำน้อยเพิ่ม อนาคตหากโครงการฝ่าวิกฤติฯ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งใจเสนอเพื่อจะขอรับการสนับสนุนอีก 2 จุด เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมและทั่วถึง ชาวบ้านจะได้มีทุนหลักเรื่องน้ำในการทำการเกษตรจนสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้พร้อมวางแผนทำกระชังเลี้ยงปลาในพื้นที่กิจกรรม เพื่อให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้และเลี้ยงเป็นรายได้เสริม และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัวภูมิใจและยินดีมากที่เห็นชาวบ้านมีน้ำใช้ โครงการตัวนี้มา แก้ปัญหาได้หลายเรื่อง

“...เห็นชาวบ้านมีน้ำใช้ มีผักกิน เหลือขายก็มีรายได้ ส่วนคนที่ไม่มีแรง ไม่มีเงินซื้อปั๊มสูบน้ำก็ปลูกได้…ส่วนผักที่ปลูกได้ก็มีพ่อค้าในพื้นที่ที่อาสารับผักของสมาชิกติดรถไปจำหน่ายให้ อยากขอบคุณหน่วยงานและชาวบ้านที่ช่วยกัน อนาคตอยากขยายไปให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น และอยากให้โครงการมีต่อเนื่องเพราะมองว่าทุนหลักคือแหล่งน้ำ ส่วนปุ๋ย เมล็ดพันธ์ชาวบ้านหาเองได้...” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก จ.ปัตตานี กล่าว

ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก
ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก
ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก
ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก
ต่อยอดโครงการฝ่าวิกฤตฯ จ.ปัตตานี พัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านดีใจมีน้ำปลูกผัก
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ