คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่

บ้านท่านางเลื่อน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ได้รับ “โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” หรือ “โครงการโควิดปิดทองหลังพระฯ ระยะที่ 2” ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ช่วยกันซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ผันน้ำจากลำน้ำชีเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายในพื้นที่การเกษตร

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ ปลูกข้าว ปลูกผัก โดยอาศัยแหล่งน้ำสาธารณะภายในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งมีคลองส่งน้ำที่เชื่อมโยงน้ำมาจากแม่น้ำชีไหลเข้ามาเติมอยู่เสมอ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปกว่า 20 ปี สภาพคลองส่งน้ำก็ชำรุดทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว รั่วซึม ขาดการบำรุงรักษา ลำเลียงน้ำมาได้น้อย ปลูกข้าวปลูกผักได้ไม่งาม ไม่ได้คุณภาพ ปริมาณผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรลำบากต้องพยายามดิ้นรนหาน้ำมาใช้ทำการเกษตร

นางสาวนัฐกมล แน่นอุดร เกษตรกร smart farmer บ้านท่านางเลื่อน กล่าวว่าตนเองทราบข่าวจากจังหวัดว่าปิดทองหลังพระฯ มีโครงการซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำ ก็เลยหารือกันกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ว่าอยากให้โครงการเข้ามาช่วยเหลือ จึงเข้าไปเสนอเรื่องการซ่อมแซมคลองดาดส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการเมื่อปลายปี 2563 คลองดาดส่งน้ำนี้ ใช้ผันน้ำมาจากลำน้ำชีเข้ามาเก็บในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ เพื่อใช้ปลูกข้าว ปลูกผัก แต่ใช้งานมานานแล้ว กว่า 20 ปี มีสภาพชำรุดเสียหาย ชาวบ้านต้องดิ้นรนหาน้ำกันเองมานานกว่า 4-5 ปีแล้ว พอมีโครงการเข้ามา เกษตรกรก็เห็นประโยชน์ สละเวลามาช่วยกันซ่อมคลอง มากันทุกวัน มากบ้าง น้อยบ้าง บางวัน 20 คน บางวัน 7-8 คน ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนก็เสร็จ ตอนนี้น้ำเต็มนาข้าวเลย

โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินการเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 ผันน้ำจากลำน้ำชีผ่านคลองดาดส่งน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่บ้านท่านางเลื่อนในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ผ่าน 3 หมู่บ้าน ช่วยให้เกษตรกรกว่า 600 ครัวเรือน มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตร 300 ไร่ โดยปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนค่าปูน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเกษตรกร ชาวบ้าน จิตอาสาในพื้นที่มาร่วมลงแรง ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง และเศรษฐกิจตกต่ำ

นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเอง มีแผนยกระดับทำเกษตรปลูกผักแปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เข้ามาอบรมเสริมความรู้และเทคนิคการพัฒนาปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร และการตลาดอีกด้วย

คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
คนชนบทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดหาแหล่งน้ำ ทำเกษตรแปลงใหญ่
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ