สัญญาใจทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง ผลผลิตจากการพัฒนาแห่งชายแดนใต้

    วิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง  ก่อตั้งจากความตั้งใจของเกษตรกรจังหวัดยะลาเพื่อการพัฒนาทุเรียนให้ได้มาตรฐานจากองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอด จากสวนดั้งเดิมที่มีอยู่พลิกโฉมหน้าสร้างรายได้หลักแสนพร้อมพันธะสัญญาที่จะ ผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยใจบริสุทธิ์

    “เชื่อไหมว่า บางคนปลูกทุเรียนมาทั้งชีวิต ยังดูทุเรียนอ่อนแก่ไม่เป็นเลย ขายไม่ได้ราคาบ้าง โดนพ่อค้าคนกลางมาเหมาถูกๆบ้าง มันเป็นวงจรแบบนี้มาตลอด” 
    นี่คือคำบอกเล่าของนายอับดุลกอดิร มะลาเฮง ประธานวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง จ.ยะลา ที่ทำให้เห็นว่า ในอดีต เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อ.กรงปินัง ต้องทนอยู่กับการโดนกดราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเพียงแค่ไม่มีองค์ความรู้ในการทำการเกษตรเท่านั้น

    แต่แล้วเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อ.กรงปินัง ก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อโครงการทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้นำเอาองค์ความรู้ตั้งแต่วิธีการปลูก บำรุงต้น ดอก การดูแลทุเรียนในแต่ละช่วง เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพ “หนามเขียว ไม่มีหนอน” ที่สามารถส่งออกไปทั้งในและต่างประเทศได้ 
    “ปิดทองมาช่วยสอนทุกอย่าง และคอยติดตามลงแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุเรียนบ้านเราได้ตามคุณภาพจริงๆ จากแต่ก่อนทุเรียนอ่อนแก่นี่ดูกันไม่เป็นเลย ขายได้ กิโลละ 40-50 บาทก็ต้องขายเพราะเราไม่มีความรู้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะทุเรียนคุณภาพดี ขายยังไงก็ได้ราคา” 

ทุกวันนี้นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกรงปีนังจะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพทุเรียนจนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น จากในอดีต ปีละแค่ 30,000-50,000 บาท เป็นปีละมากกว่า 100,000 บาทแล้วแต่จำนวนมากน้อยของแต่ละสวนแล้ว ปัจจุบันยังได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง จ.ยะลา  ที่มีสมาชิกกว่า 28 ราย ทุเรียนหมอนทองคุณภาพกว่า 600 ต้น

“แม้ปีนี้ทุเรียนจะไม่เยอะ แต่เรายังต้องรักษาคุณภาพ ไม่มีแล้วคำว่าดูทุเรียนอ่อนแก่ไม่เป็น พอได้ความรู้จากปิดทอง ทุกวันนี้ทุเรียนที่เราตัดขายรับรองว่ามีคุณภาพ ไม่มีการนำทุเรียนอ่อนมาขาย ทุเรียนของวิสาหกิจเราฮาลาลทุกลูก เพราะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงผู้บริโภคซึ่งถือว่าฮาลาลมาตั้งแต่ใจของเราแล้ว” 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ