รู้เขารู้เรา ชีวิต-รายได้ดีขึ้น เพราะ (เข้าใจ) ทุเรียน

นายมนตรี สว่างวงศ์ เกษตรกรในโครงการทุเรียนคุณภาพฯ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปิดใจว่าตน ได้เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ จำนวน 54 ต้น ตั้งปี 2562 ล่าสุดปีนี้คาดน้ำหนักผลผลิตที่จะได้จากต้นทุเรียนในโครงการ ราว 6,000 กิโลกรัม รายได้กว่าครึ่งล้าน โดยตนเองนั้นได้ส่งขายล้งทุเรียนแล้ว 3 รอบ ในเกรดเอบีและซีซึ่งจะขายอีกครั้งในรอบสอง ภายในเดือนสิงหาคมนี้

นายมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อก่อนรายได้ที่มีเลี้ยงครอบครัวไม่ไหว ต่อปีหารเดือนแล้วไม่เพียงพอจุนเจือครอบครัว อาศัยรับจ้างกรีดยาง ถางป่า เป็นรายได้เสริม กระทั่งสองปีที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะทุเรียน ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ราคาทุเรียน 27 บาทต่อกิโลกรัม หลังเข้าร่วมโครงการราคาทุเรียน ดีขึ้น มากสุดที่ขายได้ 90 บาทต่อกิโลกรัม จากทำเป็นอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลัก จากต้นทุเรียนที่เคยให้น้ำหนักเพียงไม่กี่กิโลกรัม บางปีไม่ออกดอก ตอนนี้ 200 กิโลกรัมต่อต้น รายได้ก็ดีขึ้น แต่ที่สำคัญผลผลิตได้ทุกปี น้ำหนักใกล้กัน ไม่ทิ้งกันมากทุกปี

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการทุเรียนคุณภาพฯ เปิดโอกาสพาไปศึกษาดูงานพื้นที่ผลิตทุเรียนหลายที่ อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นทุเรียนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนปลายน้ำทำให้มีความเข้าใจกับทุเรียนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน จากเดิมปลูกตามธรรมชาติ ไม่รู้วิธีกำจัดหนอนแมลง ไม่รู้จังหวะความต้องการของทุเรียน ตอนนี้มีความรู้เพิ่มขึ้น

“เช่น การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งต้องให้น้ำทุกครั้ง เพื่อให้ปุ๋ยละลาย และปริมาณของปุ๋ยแต่ก่อนไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอดีกับต้น แต่พอมาอบรมจะรู้ว่าประมาณ 10 กิโลต่อครั้งต่อต้น แต่ทั้งนี้ต้องดูต้นด้วย ถ้าลูกเยอะก็ใส่เพิ่ม เขาสอนให้เรารู้จักสังเกต และให้เข้าสวนบ่อยๆเพื่อแก้ปัญหาได้ทัน วางแผนจะขยายปลูกเพิ่ม 11 ไร่ ของเก่าก็พยายามปรับแต่ง ให้ต้นต่ำเพื่อง่ายต่อการฉีดพ่น เพราะทุเรียนถ้าไม่ดูแลให้ดีต้นจะสูง ดูแลลำบาก ต้นทุเรียนต้นต่ำไม่ควรเกิน 12 เมตร แต่ก่อนที่ปลูกสูง 30 เมตร กิ่งสูงทำงานลำบาก เราเคยมีบทเรียนมาแล้ว ไปอบรมมามีความรู้ ก็เอาที่อบรมมาปรับใช้และหมั่นทำตามระบบคู่มือ ควบคุมยอด กิ่ง ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดและราคาดีที่สุด”เกษตรกรในโครงการทุเรียนคุณภาพฯ เปิดใจ

รู้เขารู้เรา ชีวิต-รายได้ดีขึ้น เพราะ (เข้าใจ) ทุเรียน
รู้เขารู้เรา ชีวิต-รายได้ดีขึ้น เพราะ (เข้าใจ) ทุเรียน
รู้เขารู้เรา ชีวิต-รายได้ดีขึ้น เพราะ (เข้าใจ) ทุเรียน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ