ชาวบ้าน“คำมะโฮ” ต่อยอดเกษตรปลอดสาร หลังจากโครงการน้ำจากปิดทองหลังพระ

“บ้านคำมะโฮ” ม.7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่หนึ่งใน“โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของปัญหาโควิด-19” หรือ “โครงการโควิดปิดทองหลังพระฯ ระยะที่ 1” ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และปิดทองหลังพระฯ ช่วยกันพัฒนาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก ทำระบบสูบน้ำ หอถังและระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษรตรรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามแนวทางโครงการ

บ้านคำมะโฮ ได้เข้าร่วมโครงการโควิดปิดทองหลังพระฯ เมื่อช่วงต้นปี 2563 โดยชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรแปลงรวมให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน โดยปิดทองหลังพระฯ ได้สนับสนุนวัสดุ ท่อ ถัง อุปกรณ์ให้ โดยชาวบ้านได้ช่วยกันลงแรงลงมือทำ โดยดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำเข้ามาในพื้นที่เกษตรแปลงรวมขนาด 3 ไร่ เก็บน้ำในหอถังสูงประมาณ 12 เมตร จำนวน 4 ถัง ปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภค เหลือแล้วจึงขายในตลาดชุมชน ช่วยบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำ

นางสหัส ภูแช่มโชติ ประธานกลุ่มผักปลอดสาร สวนผักบ้านคำมะโฮ เล่าว่า โครงการนี้ช่วยได้เยอะเลย ช่วยให้ชาวบ้านที่มีข้อจำกัดไม่มีพื้นที่ทำกินมาทำเกษตรแปลงรวม ที่สำคัญมีน้ำเข้าถึงแปลง ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผักปลอดสาร สวนผักบ้านคำมะโฮ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภค เหลือแล้วจึงขายเป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งตนเองมีความรู้และประสบการณ์ทำเกษตรปลอดสารมาก่อน รู้เงื่อนไขและมาตรฐานการปลูกผักปลอดสารที่ถูกต้อง จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่มผักปลอดสารบ้านคำมะโฮ

สวนผักบ้านคำมะโฮ เชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน. ประจำตำบลคำเมือดแก้ว เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การเตรียมดิน เตรียมแปลง ปุ๋ย การป้องกันโรคพืช เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวทั้งในแปลงรวมและแปลงพื้นที่ของตน เช่น มะระ ต้นหอม ผักบุ้ง กระเพรา โหระพา ไว้บริโภคก่อน เมื่อเหลือแล้วจะขายตลาดชุมชนและส่งร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ มีรายได้วันละ 300-350 บาทต่อคนเลยทีเดียว และอยู่ระหว่างเตรียมการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว เนื่องจากศึกษาแล้วว่าตลาดมีความต้องการสูง และพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่

ทุกวันนี้ กลุ่มสวนผักบ้านคำมะโฮ มีความสุขดี พึ่งพาตนเองได้ และเริ่มมีชาวบ้านคนอื่นๆ สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักปลอดสารตามหลักวิชาการ มีหลายคนเริ่มจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของตนเองเพื่อทดลองปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค มีกำลังใจพร้อมเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มต่อไป

ชาวบ้าน“คำมะโฮ” ต่อยอดเกษตรปลอดสาร หลังจากโครงการน้ำจากปิดทองหลังพระ
ชาวบ้าน“คำมะโฮ” ต่อยอดเกษตรปลอดสาร หลังจากโครงการน้ำจากปิดทองหลังพระ
ชาวบ้าน“คำมะโฮ” ต่อยอดเกษตรปลอดสาร หลังจากโครงการน้ำจากปิดทองหลังพระ
ชาวบ้าน“คำมะโฮ” ต่อยอดเกษตรปลอดสาร หลังจากโครงการน้ำจากปิดทองหลังพระ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ