ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด

นายทัณฑวัต พุทธวงค์ หัวหน้างานพื้นที่ปิดทองฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย ศบค. ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” และกรมแพทย์แผนไทย แนะนำให้ประชาชนใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจร กระชายขาว ช่วยรักษาโรคโควิด-19 โดยในพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดและราคาแพงหาซื้อยาก จึงจำเป็นต้องทำแปลงผลิตขยายพันธุ์และเป็นที่มาของปิดทองหลังพระฯ เข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนทั้งในพื้นที่ต้นแบบและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องสถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมียาสมุนไพรในครัวเรือน ไว้รักษาในระยะเริ่มต้น อีกทั้งเพื่อพัฒนาแปลงผลิตกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร กระชายขาย เป็นแหล่งต้นทุนพันธ์ของชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านยาสมุนไพรของพื้นที่ในระยะยาว และสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบระยะที่ 1 ก่อนจะขยายไปพื้นที่หมู่บ้านอื่นในตำบลใกล้เคียง ในระยะที่ 2 ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

หัวหน้างานพื้นที่ปิดทองฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพื้นที่ดำเนินการขยายต้นพันธุ์มีทั้งหมด 4 จุด ประกอบด้วย บ้านจำปูน จังหวัดยะลา บ้านแป้น จังหวัดปัตตานี และบ้านโคกยามู บ้านฮูแตทูวอ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่รวม 4ไร่ แบ่งเป็นฟ้าทะลายโจร 8,000 ต้น กระชายขาว 4,000 ต้น โดยประชาชนในพื้นที่ต้นแบบดำเนินการดังกล่าว จำนวน 1,129 ครัวเรือน ได้รับพันธุ์ฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว ครัวเรือนละ 5 ต้น คาดว่าจะให้ผลผลิตรวมครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีนี้ ราว 4,943 กิโลกรัม ซึ่งจุดนี้จะสามารถช่วยลดรายจ่ายในการซื้อสมุนไพรมารับประทาน ได้กว่า 5 แสนบาทต่อปี หรือแต่ละครัวเรือนประหยัดเงินซื้อราว 488 บาทต่อครัวเรือนอีกด้วย อนาคตในเดือนพฤศจิกายนจะแจกจ่ายให้ประชาชนอีก 12,000 ต้น ในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลใกล้เคียงต่อไป พร้อมส่งเสริมด้านพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม

“ ตอนนี้ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรมีอายุ 1 เดือนแล้ง ปลูกต่ออีก 1-2 เดือน หรืออาจจะเดือนครึ่ง ก็คาดว่าจะสามารถมาทำยาได้ ส่วนกระชายต้นกล้านั้นเริ่มออกหัว 4-5 เดือน แก่จัดสุดในแปลงของพื้นที่ต้นแบบตอนนี้ คือ 8 เดือน คาดว่าผลผลิตทั้งหมดจะสามารถเริ่มเก็บได้ในครั้งแรก ประมาณเดือนตุลาคม” หัวหน้างานพื้นที่ปิดทองฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว

ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด
ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด
ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด
ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด
ปิดทองฯ ชายแดนใต้ เร่งส่งเสริม กระชายขาว-ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ