รอมีซี โตะลูอาล๊ะ คนเลี้ยงแพะแห่งตะโละกาโปร์

    “คนเลี้ยงแพะ แพะเลี้ยงคน” เป็นคติประจำใจของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดปัตตานี หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ทั้งองค์ความรู้ การเลี้ยงดู การให้อาหาร รวมถึงพันธ์แพะ แบล็ค เบงกอล เพื่อนำไปขยายพันธ์ เนื่องจากเลี้ยงดูง่าย กินอาหารได้หลากหลาย ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย โตและขยายพันธุ์ได้เร็ว

    รอมีซี โตะลูอาล๊ะ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ที่ประสบความสำเร็จ เด็กหนุ่มจากตะโละกาโปร์  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี จากเดิมที่ใช้ชีวิตด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ มีรายได้เพียงวันละ 300 บาท หรือหากวันไหนไม่มีงานจ้างก็จะไม่มีรายได้เลย จนกระทั่งปิดทองหลังพระฯเข้ามาส่งเสริมชาวบ้านในโครงการพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เลี้ยงแพะพันธุ์ แบล็ค เบงกอล เพื่อส่งเสริมอาชีพ เริ่มต้นมีเกษตรกรต้นแบบจำนวน 5 ราย ที่นำแพะไปเลี้ยงและได้ผล ทำให้รอมีซีเริ่มสนใจอยากจะเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

    รอมีซีที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้การเลี้ยงแพะจากนายตัลมีซี เจะเมะ  1 ในเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รอมีซีนำองค์ความรู้ไปใช้ และได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขยายผลของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ต.ท่าน้ำ   โดยได้รับคำแนะนำ และได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการเลี้ยง การสุขาภิบาลสัตว์จากปศุสัตว์อำเภอและเพื่อสมาชิกในกลุ่ม เด็กหนุ่มมีโอกาสได้ไปดูงานที่ฟาร์มแพะกับโครงการปิดทองหลังพระฯ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ด้วย 

    ตอนนั้นอยากมีรายได้เพิ่ม เห็นพี่ตัลมีซี เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จเลยอยากเข้าร่วม เพราะคิดว่าการเลี้ยงแพะน่าจะเป็นอาชีพเสริมให้เราได้ แล้วยังมีวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลท่าน้ำ คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้อยู่ตลอด ทำให้เรายิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าอาชีพนี้จะทำให้เราอยู่รอดได้

    ปัจจุบัน รอมีซีมีแพะที่ดูแลอยู่ 15 ตัว โดยแพะอายุ 3-4 เดือน น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถขายในราคา 2,000-3,000 บาท หากเป็นช่วงเทศกาลที่มีความต้องการใช้แพะเป็นจำนวนมาก ทำให้รอมีซี มีรายได้จากการขายแพะหลายพันบาทต่อเดือน นอกจากนี้รอมีซียังฝึกการชำแหละแพะ ซึ่งทำให้มีรายได้ในการชำแหละ ตัวละ 300 บาทเลยทีเดียว 

    “ตอนนี้ฝึกชำแหละแพะมาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว เริ่มมีความชำนาญมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการขายแพะด้วย ในอนาคตถ้ามีความพร้อมก็อยากจะขยายแพะให้ได้มากกว่านี้ และถ้ามีโอกาสก็สนใจเลี้ยงแพะนมด้วย เพราะเห็นว่าตลาดของนมแพะยังมีความต้องการเยอะ ถึงตอนนี้รายได้ยังไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ไม่เหมือนแต่ก่อนที่มีรายได้แค่รายวัน ถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่ได้เงิน แต่ตอนนี้ถือว่าเริ่มมั่นคงและมีอนาคตกว่าเดิม” 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ