ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก

แปลงเกษตรผสมผสานพื้นที่ 4 ไร่ มีการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ฟักทอง ฟักเขียว มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ เพียงพอสำหรับสมาชิกกลุ่มซึ่งมี 13 ครัวเรือนและยังมีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้อีกด้วยโดยทางกลุ่มได้ มีการตกลงกันว่าทางกลุ่มอนุญาตให้ทุกคนในหมู่บ้านสามารถมาเก็บพืชผักในแปลงไปประกอบอาหารได้

นายจอวะ แครจี อาสาพัฒนาหมู่บ้าน กล่าวว่าเกษตรผสมผสานแปลงรวมเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนของบ้านโป่งลึก บางกลอย มาทำเกษตรในที่ดินของนายเบีย พริบพรีพร ที่สละที่ดินส่วนตัวให้ชาวบ้านได้มาปลูกผักร่วมกัน ปัจจุบันผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวแล้ว ได้แก่ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว มะเขือเปราะ ซึ่งเก็บขายให้กับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน สถานที่ราชการ เช่น รร.ตชด. หน่วยงานทหาร ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 15 กิโลกรัม ส่วนฟักเขียวเก็บผลผลิตแล้ว 1,103 กิโลกรัม ฟักทองผลผลิต 323 กิโลกรัม โดยขายให้พ่อค้าในหมู่บ้านส่งตลาดในเมือง ขายให้กับรร.ตชด. และชาวบ้านในพื้นที่

ส่วนข้าวสารนั้น ในหมู่บ้านมีกองทุนข้าวสาร ที่จัดตั้งมากว่า 9 ปีแล้วไว้สำหรับให้ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน126 ครัวเรือน ได้หยิบยืมข้าวสารจากกองทุนไปกินได้และทราบมาว่าทางกองทุนมีข้าวสารมากพอและการใช้คืนทางกองทุนจะคิดในมูลค่าต่ำกว่าท้องตลาด ทำให้ชาวบ้านมีทั้งข้าวและผักกิน

ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก
ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก
ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก
ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก
ชาวบางกลอยเห็นใจกันยามยาก แบ่งปันอาหารแก่กัน ไม่ทิ้งใครอดอยาก
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ