[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง

จากเคยเรี่ยไรเงินเพื่อมาซ่อมแซมท่อน้ำ วันนี้ชุมชนได้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมคิดระดมทุน ต่อท่อน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์กันทุกคน

นาย เปาซี สามะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปอเน๊าะ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ “ฝายจาเราะอูมุ” ชำรุดมานานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยสภาพท่อส่งน้ำแตก รั้วกั้นน้ำพังเสียหาย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ต้องเรี่ยไรเงินกันเอง รายละ 20 บาทต่อเดือน เพราะไม่มีงบประมาณในการนำไปซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมบำรุงรักษา และอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีแบบบ้านๆ สำหรับซ่อมแซมฝายดังกล่าว ปัจจุบันหลังโครงการฝ่าวิกฤติฯ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯเข้ามาสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์ ส่งผลให้วันนี้ความเป็นอยู่ชาวบ้านดีขึ้น มีน้ำใช้ ล่าสุดชาวบ้านอยู่ระหว่างการขยายท่อเพิ่มเติม ต่อยอดโครงการ โดยลงขัน ระดมทุนกันเองต่อท่อน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านที่เหลืออีก 22 ครัวเรือนที่มาช่วยกันซ่อมฝายครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง โดยมีองค์ความรู้จากปิดทองหลังพระฯเป็นฟันเฟืองมาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมต่อ

“ก่อนจะมีปิดทองหลังพระฯเข้ามา ก็เก็บเงินชาวบ้านที่ได้ใช้ประโยชน์จากฝายนั้นเดือนละ 20 ได้มาประมาณ 2-3 พัน เพราะไม่มีงบประมาณ เอามาซ่อมกันเองแบบไม่มีความรู้อะไรเลย เช่นข้อต่อ เราไม่ได้ซื้อข้อต่อโดยตรง เราซื้อท่อแบบบาง เพราะถูกที่สุดมาหั่น มาเผาไฟ สวมทำเป็นข้อต่อเอง ซ่อมแบบนี้ทุกปี ทำมานานสี่ห้าปี”

ด้านนาย โสฬส บกสวาทชา หรือ “เล็ก ” อายุ 36 พนักงานโครงการฝ่าวิกฤติฯ เปิดเผยถึงความสำเร็จของ “ฝายจาเราะอูมุ” ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสว่า ชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญของน้ำ และสมัครใจ สละแรงมาช่วยกันซ่อมแซมฝายกันอย่างเต็มที่ หลังว่างจากทำการเกษตร แม้หนทางในการเดินทางไปซ่อมแซมฝายนั้นจะเป็นทางลาดชัน เป็นดินโคลนในช่วงหน้าฝน ต้องอาศัยการเดินเท้าได้อย่างเดียว ด้วยระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ส่วนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมนั้นอาศัยการขนขึ้นไปวันต่อวันเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ โดยได้รับการสนับสนุนรถโฟร์วิลจากผู้ใหญ่บ้านตลอดการดำเนินการ ทำให้ ใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซม ปรับปรุงฝายดังกล่าวเพียง 5 วันเสร็จ มีพื้นที่รับประโยชน์ 800ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ อีก 90 ครัวเรือน ชาวบ้านมีน้ำใช้ทั่วถึงมากขึ้น

ส่วนตัวมองว่าน้ำ เป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าพืช สัตว์ หรือคนต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต ถ้าขาดน้ำก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ได้ทำตัวเองให้มีประโยชน์ ถึงไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้าน แต่ก็ทำเพื่อคนในจังหวัดเดียวกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ได้รู้จักปิดทองหลังพระฯ ส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ขอบคุณปิดทองหลังพระฯ

[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
[ข่าว]ชาวบ้านปอเน๊าะ ระดมทุนขยายแนวท่อ ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปิดทอง
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ