สวนผักบ้านฮูแตทูวอ เป็นมากกว่าแหล่งเงินออมแห่งชุมชน

สวนเกษตรแปลงรวม ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส คือ 1 ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่มีปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถปลูกพืชและทำประโยชน์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นางจันทร์น้อย ทองจันทร์ เกษตรกร ม.4 บ้านฮูแตทูวอ เล่าถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงว่า ปิดทองหลังพระฯ เกิดจากการทำประชาคมในหมู่บ้านว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้ปลูกพืชผักสวนครัว เลยสนใจจะเข้าร่วม เนื่องจากตอนนั้นพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองมีจำกัด
แต่อยากปลูกแตงโมและพืชสวนครัวเพิ่มถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมรายวัน นอกเหนือจากการปลูกปาล์ม “แบ่งที่กันขนาด 6x12 เมตร ก็มีปลูกแตงโมพันธุ์กินรี ซึ่งขายดี ได้ราคา หลังจากนั้นจะพักดิน แล้วเปลี่ยนมาปลูกผักสวนครัวทั่วไป เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด กวางตุ้ง ผักสลัด เราอยากปลูกอะไร ปิดทองฯก็มีองค์ความรู้ให้ ช่วยดูแล ช่วยสอน เชื่อมโยงให้หมด แล้วยังประสานพ่อค้ามารับซื้อถึงที่แปลง เราก็สะดวกไม่ต้องไปหาตลาดขายเอง”

นางจันทร์น้อยกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้จะมีรายได้หลักจากการปลูกปาล์มเดือนละหลายหมื่นบาท แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนเกษตรแปลงรวมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ นอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเงินออมเบี้ยใต้ถุนบ้านแล้วยัง ทำให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างมาพบปะสังสรรค์สร้าง คุณค่าในตนเองอีกด้วย “ตอนนี้มีรายได้เพิ่มจากการปลูกผัก เดือนละประมาณ 3,000 บาท เราเอาตรงนี้เป็นเบี้ยใต้ถุนบ้าน เป็นเงินออม ถ้าขาดเหลือก็เอาเงินตรงนี้ไว้ใช้จ่าย ที่สำคัญเวลามาลงแปลงมาเจอเพื่อนๆสมาชิก ได้ถามไถ่ สารทุกข์สุกดิบ ได้นั่งคุยกัน มันก็ทำให้เราได้มีความสุข รู้สึกตัวเองยังมีคุณค่าไม่เหงาและใช้เวลาว่าง ให้เกิดราย ได้ด้วย”

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ