[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี

“ใหม่” หรือนางสาว ฐิติวรรณ จันทร์เกตุ อายุ 35 ปี พนักงานโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ เล่าว่าโครงการขยายท่อเมนประปาภูเขา ฝายเกราะหมอชาย ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี คือหนึ่งในโครงการจากทั้งหมด 21 โครงการในจังหวัดปัตตานี ที่เธอรับผิดชอบ โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณหนึ่งสัปดาห์ ด้วยการเดินท่อเมนประปา ความยาว 375 เมตร ที่ได้ผู้นำ ชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานที่เห็นความสำคัญ เข้ามาสละแรงในการขยายท่อในครั้งนี้โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนตัวรู้สึกดีใจมากเพราะเห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จากเดิมชาวบ้านต้องทนไม่มีน้ำใช้นานกว่า 10 ปีเพราะงบประมาณในการทำไม่เพียงพอ ปัจจุบันหลังโครงการปิดทองฯเข้าไป ชาวบ้านมีน้ำใช้พอเพียงสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรดีขึ้น

“เป็นลูกหลานชาวโคกโพธิ์ ความรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้มาทำงานตรงนี้ จากที่แต่ก่อนเรามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่เราไม่เคยสนใจ กลายเป็นว่าพอได้ลงประชาคมร่วมกับชาวบ้านจึงเห็นปัญหาเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าไม่มีน้ำแย่จริงๆ ทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ชาวบ้านบ่นเรื่องน้ำ ตอนนี้มองว่าน้ำนี่ต่อชีวิตได้เลย พอบอกชาวบ้านว่าจะมีโครงการฯมาทำเรื่องน้ำ เห็นชาวบ้านกระตือรือร้นมาก ตอนนี้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากทำงานกับโครงการต่อ ตอนนี้ได้เห็นปัญหา วิธี ขั้นตอนการทำและได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ เพราะนอกจากจะได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาทำงานแล้ว คนที่ได้มากที่สุดจากการทำงานของเราคือชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้าน อนาคตวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนต่อยอดโครงการฯอีก อยากเห็นทั้งตำบลมีน้ำใช้ทั่วถึง”

เช่นเดียวกับ นายดอรอ แมมะยิ ในวัย 54 ปี ชาวบ้านเกาะตา หมู่ 3 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยความรู้สึกว่า มีความสุขจริงๆ โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ดี และในฐานะประธานกลุ่มผู้ใช้บ้านเกาะตาความรู้สึกตอนนี้มันปลื้มใจ ชาวบ้านมีน้ำใช้แล้ว อะไรก็ได้ที่ทำให้ชาวบ้านได้ มันสบายใจ ลงไปสร้างไปก่อร่วมกับชาวบ้าน ต่อท่อ ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้นำยิ่งต้องทำให้เห็น ทำไปโดยไม่หวังอะไร ให้เขาได้ใช้ เพื่อลูกหลานในชุมชน อย่าไปคิดอะไรมาก แต่ก่อนที่ว่าไม่เคยได้ใช้ ทำการเกษตรได้นิดหน่อย เพราะงบประมาณทำท่อส่งไม่มี ตอนนี้เห็นชาวบ้านใช้น้ำจากตรงมานั้นรดแปลงผัก กล้วย ทุเรียน ปลูกแตงโม แตงกวาก็ยิ้มได้ อนาคตอยากให้โครงการฯ อยู่ต่อเพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้กันทั่วถึงต่อไป และอยากให้ปิดทองฯ เข้ามาส่งเสริมเรื่องอาชีพในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย

[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
[บทความ] เปิดความรู้สึกพี่น้องปัตตานี มีน้ำใช้ในรอบ 10 ปี
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ