[บทความ] พยายามต่อไป “ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน” อภิสิทธิ์ สวนสีดา อสพ. โครงการโควิดระยะที่2 ปิดทองหลังพระ

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อาสาสมัครปิดทองหลังพระฯ หรือ อสพ. มีบทบาทสำคัญทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด โดยเฉพาะการดำเนินงาน “โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” หรือ “โครงการโควิด-2” ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

นายอภิสิทธิ์ สวนสีดา หรือ แบงค์ อายุ 24 ปี เป็น อสพ. ปิดทองหลังพระฯ ที่เคยทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ด้วยคุณวุฒิที่จบมาด้านช่างโดยเฉพาะผนวกกับอายุที่ยังไม่มากทำให้น้องแบงค์เป็นคนหนึ่งที่มีไฟแรง มีอนาคตไกลในโรงงานแห่งนี้ แต่แล้วโรงงานที่ทำอยู่ก็ต้องปิดตัวลงจากผลกระทบโควิด-19 และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่การเป็น อสพ. ปิดทองหลังพระฯ

เมื่อโรงงานต้องปิดตัวลง น้องแบงค์จึงจำเป็นต้องย้ายกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี มาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตร และด้วยความไม่คุ้นชินเพราะทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เรียนจบทำให้น้องแบงค์ไม่มีความถนัดงานด้านการเกษตร เกิดสับสนในทิศทางการดำเนินชีวิต และท้อแท้อยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์ที่เผชิญ จึงจำเป็นต้องดิ้นรนต่อไป น้องแบงค์ กล่าวว่า “ไม่เคยทำเกษตรกมาก่อนเลย แต่ด้วยสถานการณ์อย่างนี้จำเป็นต้องสู้ครับ.. หางานใหม่ก็ยาก แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วว่า บ้านเรามีที่ทำกิน พ่อแม่ทำเกษตรก็ยังอยู่ได้ ไม่ลำบากมากนัก ทำไมเราไม่ลองดูหละ.. และบอกกับตัวเองเสมอว่า ต้องพยายาม ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน”

น้องแบงค์จึงพยายามพัฒนาตนเอง เรียนรู้การทำเกษตรจากพ่อแม่ จากเกษตรกร จากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ จนกระทั้งมีความเข้าใจว่าเกษตรกรรมเป็นที่พึงให้เราได้จริง และในที่สุดก็สามารถปรับตัวเองให้คุ้นชินกับการทำเกษตร มีการไปมาหาสู่กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่สม่ำเสมอ

น้องแบงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้าไม่ถนัด ก็ฝึกไป ทำไป เรียนรู้ไป เดี๋ยวก็ทำได้เอง... ที่สำคัญขอให้ตั้งใจจริง พยายามหาความรู้ ทำความเข้าใจในสิ่งที่จะทำ และลงมือทำ..”

จนกระทั้งได้ยินข่าวว่ามูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เปิดรับสมัคร อสพ. ทำโครงการโควิด-2 จึงสนใจและศึกษารายละเอียด พบว่ามูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นหน่วยงานที่ประยุกต์นำแนวพระราชดำริแปรสู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยจะพัฒนาเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่พอดี จึงสมัครและได้รับการคัดเลือกให้เป็น อสพ. ปิดทองหลังพระฯ

ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ให้เห็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเชิญชวนให้มาร่วมกันสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร ณ โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยซัน บ้านงอย ตำบลนาข่าย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

น้องแบงค์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เคยท้อแท้จากการถูกเลิกจ้าง แต่ก็พยายามฮึดสู้ หาทางออก จนเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ อีกทั้งยังเป็น อสพ. คนเก่งที่นำกระบวนการทำงานปิดทองหลังพระฯ ที่ประยุกต์นำแนวพระราชดำริไปช่วยเหลือเกษตกรในพื้นที่บ้านเกิด และพื้นที่อื่นๆ ให้พึ่งพาตนเองได้ด้วย

[บทความ] พยายามต่อไป “ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน” อภิสิทธิ์ สวนสีดา อสพ. โครงการโควิดระยะที่2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] พยายามต่อไป “ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน” อภิสิทธิ์ สวนสีดา อสพ. โครงการโควิดระยะที่2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] พยายามต่อไป “ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน” อภิสิทธิ์ สวนสีดา อสพ. โครงการโควิดระยะที่2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] พยายามต่อไป “ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีกิน” อภิสิทธิ์ สวนสีดา อสพ. โครงการโควิดระยะที่2 ปิดทองหลังพระ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ