[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน

นายทัณฑวัต พุทธวงค์ หัวหน้างานพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ก้าวไปตามแนวพระราชดำริ หรือโครงการฝ่าวิกฤตฯ ว่าหลังจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ขยายผลการดำเนินงานมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คัดเลือกแหล่งน้ำที่ชำรุด ทรุดโทรมไม่สามารถเก็บกักน้ำและซ่อมแซมด้วยตนเองได้ จำนวนทั้งสิ้น 80 โครงการ (ยะลา 41 ปัตตานี 21 นราธิวาส 18) ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งสิ้น 8 โครงการ (10.29%) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 68 โครงการ

ขณะที่เหลืออีก 12 โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนั้น เป็นส่วนงานสร้างหอถังและงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของช่าง และบางโครงการจะเริ่มดำเนินการหลังสงกรานต์ เพราะติดช่วงเดือนรอมฎอน แต่ทั้งนี้จะมีการกระตุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

“การดำเนินงานอาจจะมีความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่มีการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเดือนรอมฎอน จึงปรับแผนติดตามการซ่อมแซมฝายและเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม พร้อมประสานคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจรับงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดประชุมพนักงานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตลอดช่วงเดือนนี้ สำหรับนำมาพัฒนาและถอดบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการระยะต่อไปในอนาคต คาดหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 80 โครงการนี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรและคนว่างงานในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ที่สำคัญสามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจะมีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำรวม 16,364 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่ม 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนรับประโยชน์ 10,112 ครัวเรือน และจะสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนมากถึง 189 ล้านบาท” หัวหน้างานพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ กล่าว

[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯชายแดนใต้ ปรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สอดคล้องช่วงรอมฎอน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ