[ข่าว] คืบหน้าโครงการฝ่าวิกฤตฯ จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านเร่งซ่อมฝายให้ทันใช้ช่วงน้ำแล้ง 64

    นายสรศักดิ์ เวชจำนงค์สังข์ อายุ 32 ปี พนักงานโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ หรือโครงการโควิด 2 จังหวัดอุทัยธานี กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดของการซ่อมแซมฝาย หมู่ 7 บ้านยางครึ่งเส้น ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ว่าปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย หลังจากฝายดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้กินเวลามานานหลายปี กระทั่งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ขยายการดำเนินงานโครงการโควิด2 เข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ (ทัพทัน,บ้านไร่,เมือง,ลานสัก,สว่างอารมณ์,หนองขาหย่าง,หนองฉาง และห้วยคต) 61 โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานจากปัญหาโควิด-19 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งผลให้วันนี้ เกษตรกรในพื้นที่ มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรทันช่วงน้ำแล้ง


    ทั้งนี้การซ่อมแซมฝายดังกล่าว นอกจากชาวบ้านที่เห็นปัญหาร่วมกัน ลงแรงร่วมมือในการดำเนินการแล้ว พื้นที่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ “รถแบ็คโฮ” จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤตฯ จนฝายประสบความสำเร็จสามารถกลับมาใช้การได้ ภายใน 7 วัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าหากการดำเนินการซ่อมแซมฝายดังกล่าวหากไม่ได้รถแบ็คโฮมาทุ่นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่ ระยะการทำงานอาจจะต้องกินเวลานาน ออกไปกว่า 1 เดือนแน่


    “ ฝายนี้ผุมานานเป็นเวลาสองปีกว่า ชาวบ้านพยายามเอากระสอบทรายมาปิด เอามาปูนมาอุดบริเวณปูนแตก พื้นฝายแต่ก็ยังใช้การไม่ได้ ชาวบ้านไม่สามารถทำได้มากเนื่องจากเรื่องงบประมาณ น้ำจึงไม่มีเพียงพอใช้ ต่อการปลูกข้าวแต่ละรุ่น จนปิดทองฯเข้ามาสำรวจ กลั่นกรอง จัดส่งวัสดุ ดำเนินการซ่อมแซมผนังด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า ชาวบ้านช่วยกันวางโครงสร้างเหล็ก ส่วนรถแบ็คโฮมาช่วยปรับพื้นที่ ลากไม้ ถากถางหน้างาน เรียงหิน เทปูนหน้างาน ก็ช่วยให้การดำเนินงานโครงการฯของเราเร็วขึ้นกว่าปกติ วันนี้ชาวบ้านมีน้ำใช้ และมีรายได้จากการว่างงานเพราะปัญหาโควิด-19 รู้สึกดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา” นายสรศักดิ์ พนักงานโครงการฝ่าวิกฤตฯ กล่าวด้วยความภูมิใจ ด้านนายสมกิจ นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีกล่าวทิ้งท้ายว่าโครงการฝ่าวิกฤตฯ เพื่อบรรเทาคนตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ นั้น เป็นโครงการที่ดีมาก จึงเล็งเห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของชาวบ้าน และได้นำรถแบ็คโฮส่วนตัวเข้าไปสนับสนุน อนาคตมองว่าจะนำรูปแบบการทำงานของโครงการมาพัฒนา ต่อยอดปรับใช้กับฝายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ชีวิตชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป    ทั้งนี้โครงการฝ่าวิกฤตฯ จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเสร็จแล้ว ทั้งสิ้น 18 โครงการ อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 26 โครงการ โดยทั้ง 61 โครงการนั้นใช้งบประมาณ สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น 5.8 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ