ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย

นางสาวภัทธิรา เหลือสุข หรือ หนิง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา ได้นำ “LING APP” เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการทำงานสำรวจวัดขนาดพื้นที่เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล พื้นที่จังหวัดยโสธร

หนิง กล่าวว่า “LING APP” มีประโยชน์มากตนเองใช้มาตั้งแต่เป็นนักส่งเสริมตั้งแต่อยู่ทางภาคเหนือ และได้ชักชวนให้เพื่อนๆมาใช้กัน เพราะช่วยในการทำงานได้มาก ลดขั้นตอนเดิมๆ เช่น เดิมทีถ้าต้องการทราบขนาดพื้นที่แปลงเกษตรหรือพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำ เจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่และใช้เครื่อง GPS เดินสำรวจและนำข้อมูลมาประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่ออีกซึ่งเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่เมื่อได้นำ “LING APP” มาใช้ทำให้ช่วยลดขั้นตอนเยอะเพราะ “LING APP” นำภาพฐานข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมมาช่วยคำนวณ เพียงแต่เรากำหนดหรือระบุพิกัดพื้นที่ที่ต้องการจะวัด โดยวาดรูปขอบเขตแปลงที่ดินลงไปในแผนที่ให้ถูกต้อง จากนั้น “LING APP” ก็จะคำนวณผลข้อมูลขนาดพื้นที่ให้เรารับรู้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องเดินทางเข้าไปสำรวจ ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และยังใช้วัดได้ทั้งเส้นลุ่มน้ำ พื้นทำกินของชาวบ้าน และ share ข้อมูลผ่าน social media ได้ด้วย ยิ่งตอนนี้พวกเราต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องเร่งสำรวจพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม หนิง กล่าวว่า การใช้งานแอพพลิเคชั่นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่บ้าง ซึ่งเมื่อได้ผลคำนวณขนาดพื้นที่แล้ว ก็ควรนำผลข้อมูลที่ได้ไปสอบถามกับเกษตรหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ขณะนี้ได้หนิงยังได้แนะนำ “LING APP” ให้ปลัดอำเภอ นายช่างอปท. ผู้นำชุมชน และเกษตรกรที่สนใจในจังหวัดยโสธรได้ทดลองใช้ พบว่ามีความสนใจกันมาก เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยคำนวณพื้นที่แปลงเกษตรและพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำได้ทันที

ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ปิดทองฯ ใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในงานพัฒนาชุมชน คำนวณวัดขนาดที่ดิน พื้นที่รับประโยชน์ ย่นเวลา ลดค่าใช้จ่าย
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ