ยกระดับกระจูดโคกยามู-พรุกาบแดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล

ปิดทองหลังพระฯ จับมือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด พื้นที่ชายแดนใต้ ยกระดับ คุณภาพสู่สินค้าโอทอป ผลักดันผลงานกระจูดบ้านโคกยามู-พรุกาบแดง ส่งออกตลาดต่างประเทศ

นางสาววัชชีรา หามะ ชาวบ้านโคกยามู-พรุกาบแดง ต.ไพรวัลย์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกระจูดนาราบาฮาเกีย เผยว่า อาชีพหลักๆของชาวบ้านจะทำสวนยางพารา หลังกรีดยางเสร็จจะใช้เวลาว่างนำกระจูด ซึ่งมีมากในพื้นที่พรุกาบแดงมาสานเสื่อรูปแบบธรรมดาแบบพื้นบ้าน นำมาใช้สอยในครัว เรือน บางส่วนจำหน่ายให้พื้นที่ใกล้เคียงราคา 100 บาท แต่หลังจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านที่ มีองค์ความรู้ มาอบรมสอนเทคนิคกรรมวิธี รูปแบบต่างๆ ชาวบ้านจึงเริ่มนำกระจูดสานออกมาเป็นรูปแบบ ลวดลายที่หลากหลายและเริ่มมีสีสัน ส่งผลให้ชิ้นงานเริ่มเป็นที่สนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น

นอกจากนี้ปิดทองหลังพระฯ ยังประสานบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยรับซื้อชิ้นงานกระจูดจากชาวบ้าน พร้อม ทั้งนำตัวอย่างมาให้ทางกลุ่มสมาชิกผลิตชิ้นงานตามที่ตลาดต้องการ ส่งผลให้ที่ผ่านมาสมาชิกแต่ละรายมีราย ได้เสริมจากการขายชิ้นงานที่ทำมาจากกระจูดเฉลี่ยเดือนละ 3,000-5,000 บาทต่อราย แม้ช่วงที่เกิดโรคระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยังคงขายชิ้นงานจากกระจูดได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาววัชชีรา บอกต่อว่า ทั้งนี้ในอนาคตกลุ่มตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โอทอป 5 ดาว ซึ่งหากทำได้ จะสามารถขยายเพื่อส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้ด้วย

ยกระดับกระจูดโคกยามู-พรุกาบแดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล
ยกระดับกระจูดโคกยามู-พรุกาบแดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล
ยกระดับกระจูดโคกยามู-พรุกาบแดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล
ยกระดับกระจูดโคกยามู-พรุกาบแดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ