บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง

บ้านแม่กอน ชูจุดเด่นสินค้าชุมชนสร้างแบรนด์ “กล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง” รสชาติแตกต่างใช้พันธ์กล้วยโบราณประจำถิ่นภาคเหนือ มีกลิ่นหอมรสอมเปรี้ยว สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

แบรนด์ “กล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง” เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ตามแผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ (พชร.) 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เกษตรกรที่บ้านแม่กอนใช้พันธุ์กล้วยโบราณคือ “กล้วยส้ม” ซึ่งเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นภาคเหนือ ตลอดจนภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังมีปลูกอยู่แพร่หลายตามหมู่บ้านต่าง ๆ เมื่อนำมาทำเป็นกล้วยจะมีรสชาติ กลิ่นหอมที่แตกต่างจากกล้วยฉาบของภาคอื่นที่ส่วนใหญ่จะใช้กล้วยน้ำว้า กล้วยส้มมีชื่อเรียกอื่นว่า กล้วยหักมุก หรือหักมุกทอง

ชาวบ้านทางภาคเหนือนิยมนำกล้วยส้มมาทำข้าวต้มมัดในวันสำคัญเช่นงานบุญ วันพระใหญ่ เพราะชอบที่รสชาติอร่อยกว่าใช้กล้วยน้ำว้าที่นิยมทำในภาคกลางสาเหตุที่มีการตั้งชื่อว่า “กล้วยส้ม” เพราะเมื่อกล้วยสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยว ผลสุกผิวจะเหลืองสวย เนื้อ นุ่ม อร่อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เหมาะกับคนชอบทานกล้วยที่รสไม่หวานมาก และยังมีสรรพคุณที่ให้วิตามินซีสูง

บ้านแม่กอน เป็นหนึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเข้าไปดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ โดยเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ โดยเน้นที่ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน

ภายหลังชุมชนร่วมทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแบบ Quick win กับปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานหลักในพื้นที่ สถาบันการศึกษา จัดให้มีการบริหารจัดการน้ำชุมชน ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ต่อยอด จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการเกษตรที่ทำอยู่แล้ว โดยร่วมกับทางมหาวิยาลัยแม่โจ้

“กล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีจุดเด่นน่าสนใจ โดยการใช้วัตถุดิบ “กล้วยส้ม” ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านมาแปรรูป ผ่านกระบวนการอบไล่น้ำมัน รสหวานธรรมชาติ ไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย มีทั้งแบบกระปุกขนาด150กรัม ราคา 90 บาท เป็นแบบไส้มะขาม ไส้เสาวรส และเค็มอบเนย และแบบซองราคา 39 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 062-525-6289 หรือ https://m.me/attungkhaopoang/

บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าว เป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันของ 6 ชาติพันธุ์ สร้างที่อยู่อาศัยเป็นหย่อมบ้านตามชนเผ่าดั้งเดิม 7 หย่อมบ้าน ได้แก่ ลีซู สันต้นเปา ดอยนาหลวง ดอยจะลอ คนเมือง กะเหรี่ยง และใหม่พัฒนา รวมกันประมาณ 276 หลังคาเรือน การพัฒนามีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปิดทองหลังพระฯเริ่มเข้าไปดำเนินการในปี 2562 แม้มีความหลากหลายในชาติพันธุ์แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ชาวบ้านมีความสามัคคี พร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานในการจัดทำแผนเพื่อ ความอยู่รอด พอเพียง และ ยั่งยืนในอนาคต

บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
บ้านแม่กอนสร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะกล้วยส้มฉาบ ทุ่งข้าวปวง
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ