ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน

“น้ำมี แต่คลองส่งน้ำมันพัง กว่าจะมาถึงที่นา น้ำก็หายหมด แทบไม่เหลือเลย” นายเสน่ห์ พันธ์นัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านหนองจิก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี บอกเล่าถึงสภาพความลำบากในการทำการเกษตรในอดีต ที่แม้จะมีอ่างเก็บน้ำบ้านซ่องพร้อมระบบส่งน้ำ แต่เมื่อใช้งานไปนานวันเข้า คลองส่งน้ำก็ทรุดโทรม แตกพัง ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

“น้ำจากอ่างเก็บน้ำถ้าไม่แล้งจัด ชาวบ้านก็พอใช้ทำนาได้อยู่ แต่พอคลองส่งน้ำพัง น้ำก็ไหลออกด้านข้างหมด บางทีคนที่อยู่ไกลก็ได้น้ำน้อย หรือรอนานหลายวันกว่าน้ำจะเข้าที่นาตัวเอง ก็เลยลำบากมาก อยากจะซ่อมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่ไม่มีงบประมาณ ก็เป็นแบบนี้อยู่หลายปี ”

จนในปีนี้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ดำเนิน “โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี” ที่นอกจากจะช่วยดำเนินการซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีประสิทธิภาพแล้ว ยังบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้มีรายได้ด้วยการเป็นผู้ประสานงานโครงการด้วย

“ตอนนั้นทาง อบต.วังจันทร์ มาแจ้งว่า โครงการนี้มีงบประมาณซ่อมแซมแหล่งน้ำที่เสียหายอยู่ ลองยื่นขอไปดูไหม ซึ่งจะมีงบประมาณมาให้ แต่ชาวบ้านต้องลงแรงซ่อมแซมเอง ทางเกษตรกรผู้ใช้น้ำก็ได้ทำประชาคมกันและมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าได้งบประมาณมาซ่อมแซมจะเกิดประโยชน์อย่างมาก จึงตกลงทำเรื่องเสนอขออนุมัติไป และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 โครงการของจังหวัดเพชรบุรี”

โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 บ้านหนองจิก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จึงได้เริ่มดำเนินการโดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซม 350,000 บาท ซึ่งเกษตรกรได้สละแรงงานจำนวน 80 คน ในการซ่อมแซมและใช้เวลาเพียง 1 วัน การดำเนินการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระยะทาง 750 เมตร จากอ่างเก็บน้ำของชุมชนสู่พื้นที่การเกษตรก็แล้วเสร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน โดยมีเกษตรกรรับประโยชน์ 130 ราย พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ คาดการณ์รายได้หลังจากพัฒนาระบบน้ำ เฉลี่ยไร่ละ 7,000 บาท รวมเป็น 1,7500,000 บาทต่อปี

“ถือเป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรได้เยอะมาก จากแต่ก่อนรอน้ำกันหลายวัน แต่ตอนนี้ไม่ถึงวันน้ำก็มาถึงที่นาเลย นอกจากจะสะดวกแล้ว ผลผลิตข้าวก็ดีขึ้น เพราะได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ต่อไปนี้ก็เหลือแต่คอยบำรุงดูแล ไม่ให้ท่อส่งน้ำชำรุดอีก ก็คงใช้กันไปได้อีกนาน ถือว่าทำน้อย ได้มากจริงๆ” นายเสน่ห์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ “โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี” นั้น ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชำรุดเสียหาย อีกหลายโครงการ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ชะอำ และ อ.บ้านลาด เป็นต้น

ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน
ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน
ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน
ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน
ทำน้อย ได้มาก “750 เมตร” แห่งความสุขของชุมชน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ