วิกฤติโควิด “แก่นมะกรูด” รอด ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ควบคู่เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้เข้าชุมชนหลักล้าน

     ปิดทองหลังพระฯร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาบุกรุกป่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืช ไม้ผลเกษตรผสมผสาน ผลักดันการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ตามวิถีกะเหรี่ยงรับนักท่องเที่ยว แม้เกิดวิกฤติโควิด สร้างรายได้เข้าชุมชน